U ovom radu se razmatra funkcija paratekstova ilirskih, odnosno hrvatskih i srpskih knjiga dugog XVIII stole??a. Radi se o elementima koji dolaze posle frontespisa, pre svega uvodi, predgovori ali i pogovori, koji su pratili glavna izdanja i ??ija funkcija ne tako retko nije bila vezana za glavni tekst. Paratekstovi Ju??nih Slovena prate knji??evne mode evropskog Prosvetiteljstva, ali istovremeno odra??avaju istorijsko-dru??tveno i kulturno stanje naroda na Balkanu tokom XVIII veka i predstavljaju pre svega jednu dobru priliku da se narodu ka??e i objasni koje su glavne problematike vremena i prostora kome doti??ni autori i dela pripadaju. Me??u brojnim funkcijama paratekstova koji odra??avaju razne interese autora izdvojili smo one koje smo smatrali dominantnim u tom periodu: kod Hrvata, naro??ito u Slavoniji (Matija Antun Reljkovi??, Bla?? Tadijanovi??, Vid Do??en i dr.), funkcija paratekstova je ta da se poka??e briga za jezik, pre svega za pravopisne probleme pa nije ??udo da takve vrste paratekstova prate i dela koja definitivno nisu u vezi sa lingvisti??kim problemima, ve?? u su??tini sa ekonomskim problemima u austrijskim provincijama. Me??u Srbima, pak, iako paratekstovi u stvari predstavljaju ??esto eksplicitnu poetiku autora, izdvojili smo njihovu vaspitnu funkciju kao prioritarnu, imaju??i u vidu koncepciju ???op??te polze??? koja karakteri??e delatnost Dositeja Obradovi??a i njegovog kulturnog kruga.

A Good Opportunity: The Function of Paratext in Illyrian Books of the Eighteenth Century

LAZAREVIC, Persida
2013-01-01

Abstract

U ovom radu se razmatra funkcija paratekstova ilirskih, odnosno hrvatskih i srpskih knjiga dugog XVIII stole??a. Radi se o elementima koji dolaze posle frontespisa, pre svega uvodi, predgovori ali i pogovori, koji su pratili glavna izdanja i ??ija funkcija ne tako retko nije bila vezana za glavni tekst. Paratekstovi Ju??nih Slovena prate knji??evne mode evropskog Prosvetiteljstva, ali istovremeno odra??avaju istorijsko-dru??tveno i kulturno stanje naroda na Balkanu tokom XVIII veka i predstavljaju pre svega jednu dobru priliku da se narodu ka??e i objasni koje su glavne problematike vremena i prostora kome doti??ni autori i dela pripadaju. Me??u brojnim funkcijama paratekstova koji odra??avaju razne interese autora izdvojili smo one koje smo smatrali dominantnim u tom periodu: kod Hrvata, naro??ito u Slavoniji (Matija Antun Reljkovi??, Bla?? Tadijanovi??, Vid Do??en i dr.), funkcija paratekstova je ta da se poka??e briga za jezik, pre svega za pravopisne probleme pa nije ??udo da takve vrste paratekstova prate i dela koja definitivno nisu u vezi sa lingvisti??kim problemima, ve?? u su??tini sa ekonomskim problemima u austrijskim provincijama. Me??u Srbima, pak, iako paratekstovi u stvari predstavljaju ??esto eksplicitnu poetiku autora, izdvojili smo njihovu vaspitnu funkciju kao prioritarnu, imaju??i u vidu koncepciju ???op??te polze??? koja karakteri??e delatnost Dositeja Obradovi??a i njegovog kulturnog kruga.
2013
9788866554035
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/456683
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact