У овом раду се обрађује приређивање научних/критичких издања у Италији са традицијом критичких издања нове књижевности код Срба. Аутор прве систематичне теорије проучавања и приређивања текстова у српској културној средини је Душан Иванић са својим делом Основи текстологије (2001). Главна разлика између италијанске и српске издавачке традиције јесте у вези са типографским аспектом: у Италији се претпоставља да главни текст обично прати нумерација на маргинама или у самом тексту те доследно у фуснотама које садрже књижевни коментар; у српској издавачкој традицији књижевни коментар се налази обично на крају главног текста и на њега се односи указивањем на број стране. TEXTOLOGICAL STUDIES OF DUŠAN IVANIĆ COMPARED TO THE TRADITION OF PHILOLOGY IN ITALY This paper deals with the editing and publication of scientific/critical editions of texts in Italy and with the tradition of critical editions of the new Serbian literature. The author of the first systematic study of the philology and edition of texts in Serbian cultural environment is Dušan Ivanić with his study Osnovi tekstologije (Belgrade 2001). The main difference between the Italian and Serbian publishing traditions is the typographic aspect (ie. facies graphica, dispositio textus and instructio editionis): in Italy the main text is usually accompanied by numbering of lines in the margins, or by numbering of words and sentences in the text and the consistent presence of footnotes, and often contain very rich literary comments. Text edited in this manner are easy to access and easy to read both for the common reader as well as for the professional researcher of the Italian literary tradition. In contrast, in the Serbian publishing tradition the literary comment is usually at the end of the main text, and refers back to the page number, which, in the case of longer works, sometimes makes following of the main text more difficult.

Tekstoloska proucavanja Dusana Ivanica u poredjenju sa tradicijom filologije u Italiji

LAZAREVIC, Persida
2016-01-01

Abstract

У овом раду се обрађује приређивање научних/критичких издања у Италији са традицијом критичких издања нове књижевности код Срба. Аутор прве систематичне теорије проучавања и приређивања текстова у српској културној средини је Душан Иванић са својим делом Основи текстологије (2001). Главна разлика између италијанске и српске издавачке традиције јесте у вези са типографским аспектом: у Италији се претпоставља да главни текст обично прати нумерација на маргинама или у самом тексту те доследно у фуснотама које садрже књижевни коментар; у српској издавачкој традицији књижевни коментар се налази обично на крају главног текста и на њега се односи указивањем на број стране. TEXTOLOGICAL STUDIES OF DUŠAN IVANIĆ COMPARED TO THE TRADITION OF PHILOLOGY IN ITALY This paper deals with the editing and publication of scientific/critical editions of texts in Italy and with the tradition of critical editions of the new Serbian literature. The author of the first systematic study of the philology and edition of texts in Serbian cultural environment is Dušan Ivanić with his study Osnovi tekstologije (Belgrade 2001). The main difference between the Italian and Serbian publishing traditions is the typographic aspect (ie. facies graphica, dispositio textus and instructio editionis): in Italy the main text is usually accompanied by numbering of lines in the margins, or by numbering of words and sentences in the text and the consistent presence of footnotes, and often contain very rich literary comments. Text edited in this manner are easy to access and easy to read both for the common reader as well as for the professional researcher of the Italian literary tradition. In contrast, in the Serbian publishing tradition the literary comment is usually at the end of the main text, and refers back to the page number, which, in the case of longer works, sometimes makes following of the main text more difficult.
2016
978-86-85991-97-4
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/663144
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact