U ovom radu se obrađuju relacije između povijesti, filologije i numizmatike kroz djelatnost značajnih hrvatskih polihistora i književnika, kao što su Matija Petar Katančić, Šime Ljubić, Franjo Rački, i Milan Rešetar. Nepobitna je činjenica da su u južnoslavenskom okruženju hrvatski polihistori i književnici prednjačili u pokazivanju zanimanja za numizmatiku u odnosu na svoje susjede. Gotovo da nema važnijeg hrvatskog filologa, povjesničara ili spisatelja iz prošlih stoljeća koji nije istodobno bio i vrstan numizmatičar, te su u tu svrhu i objavljivani spisi vezani za kovanice na području Hrvatske i šire. To je uostalom logična posljedica činjenice da su istraživanja povijesti i kulture Slavena, Južnih Slavena, a najprije Hrvata morala voditi i preko numizmatike, ako se uzmu u obzir tadašnji doprinosi u filologiji i povijesti u XIX. i prvoj polovici XX. stoljeća, ali i toga da je upravo M. P. Katančić preveo (1799) djelo J. H. Eckhela koji je zasnovao numizmatiku kao znanost. Numizmatika je tada postala važna znanstvena grana i numizmatički materijal se obrađivao kao izvor za političku i privrednu povijest Hrvata i Južnih Slavena uopće, kao i povijest umjetnosti, heraldiku, te jezikoslovlje. DE ANTIQUITATE CROATORUM: RELATIONS BETWEEN HISTORY, PHILOLOGY AND NUMISMATICS (18TH-20TH C.) This paper covers the relations between history, philology and numismatics through focusing on the significant figures of the Croatian polymaths and writers Matija Petar Katančić, Šime Ljubić, Franjo Rački, and Milan Rešetar. It is an indisputable fact that in the Southern Slavic cultural environment the Croatian polyhistorians and writers were pioneers in the study of numismatics. In fact, few Croatian philologists, historians or writers of the past centuries were not at the same time accomplished numismatists, and for this reason numerous writings related to coins in the Croatian territory and beyond were published. Given the great interest in numismatics among historians and philologists of the late 19th and early 20th centuries, it is not surprising that historical and cultural studies of the Slavs, the Southern Slavs and particulary the Croats, included works on numismatics. It was in this period, for example, that Katančić translated (1799) the work of J. H. Eckhel, the first writer to treat numismatics as a science. Numismatics has since become an important branch of historical study and numismatic material has been processed as a source of political and economic history of the Croats and the Southern Slavs in general, as well as of their art history, heraldry, and linguistics.

De Antiquitate Croatorum: relacije izmedju povijesti, filologije i numizmatike (XVIII.-XIX. st.)

LAZAREVIC, Persida
2016

Abstract

U ovom radu se obrađuju relacije između povijesti, filologije i numizmatike kroz djelatnost značajnih hrvatskih polihistora i književnika, kao što su Matija Petar Katančić, Šime Ljubić, Franjo Rački, i Milan Rešetar. Nepobitna je činjenica da su u južnoslavenskom okruženju hrvatski polihistori i književnici prednjačili u pokazivanju zanimanja za numizmatiku u odnosu na svoje susjede. Gotovo da nema važnijeg hrvatskog filologa, povjesničara ili spisatelja iz prošlih stoljeća koji nije istodobno bio i vrstan numizmatičar, te su u tu svrhu i objavljivani spisi vezani za kovanice na području Hrvatske i šire. To je uostalom logična posljedica činjenice da su istraživanja povijesti i kulture Slavena, Južnih Slavena, a najprije Hrvata morala voditi i preko numizmatike, ako se uzmu u obzir tadašnji doprinosi u filologiji i povijesti u XIX. i prvoj polovici XX. stoljeća, ali i toga da je upravo M. P. Katančić preveo (1799) djelo J. H. Eckhela koji je zasnovao numizmatiku kao znanost. Numizmatika je tada postala važna znanstvena grana i numizmatički materijal se obrađivao kao izvor za političku i privrednu povijest Hrvata i Južnih Slavena uopće, kao i povijest umjetnosti, heraldiku, te jezikoslovlje. DE ANTIQUITATE CROATORUM: RELATIONS BETWEEN HISTORY, PHILOLOGY AND NUMISMATICS (18TH-20TH C.) This paper covers the relations between history, philology and numismatics through focusing on the significant figures of the Croatian polymaths and writers Matija Petar Katančić, Šime Ljubić, Franjo Rački, and Milan Rešetar. It is an indisputable fact that in the Southern Slavic cultural environment the Croatian polyhistorians and writers were pioneers in the study of numismatics. In fact, few Croatian philologists, historians or writers of the past centuries were not at the same time accomplished numismatists, and for this reason numerous writings related to coins in the Croatian territory and beyond were published. Given the great interest in numismatics among historians and philologists of the late 19th and early 20th centuries, it is not surprising that historical and cultural studies of the Slavs, the Southern Slavs and particulary the Croats, included works on numismatics. It was in this period, for example, that Katančić translated (1799) the work of J. H. Eckhel, the first writer to treat numismatics as a science. Numismatics has since become an important branch of historical study and numismatic material has been processed as a source of political and economic history of the Croats and the Southern Slavs in general, as well as of their art history, heraldry, and linguistics.
978-953-7975-34-0
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/663146
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact