У овом раду се на примеру дела Доситеја Обрадовића обрађује есејистички дискурс као средство формирања српске просветитељске мреже. Полазећи од резултата истраживања о језику и стилу есеја-писама у енглеској периодици и друштвеним интеракцијама академског света у XVIII столећу (Џонс 1997; Фицморис 2002; Фицморис 2007), анализира се онај „вид обраћања“ (Иванић 2015) који карактерише стил Доситеја Обрадовића у другом делу Живота и прикљученија (1788), Собранију (1793), Мезимцу (1818) и приватној преписци. Управо тај вид обраћања, кроз разне изражајне конвенције, условљава да се постави претпоставка да се Доситеј у својим списима и писмима есејистичке садржине није обраћао „трговцима, свештеницима, сељанима, чобанима“ већ кругу својих „содружника“ и истомишљеника – српских културних радника с којима је те конвенције делио, као и бројне друге елементе, па тако у ствари настојао да формира просветитељску мрежу по моделу енглеских просветитеља и њихових есеја-писама. ESSAYISTIC DISCOURSE AND THE SERBIAN ENLIGHTENMENT NETWORK Using the works of Dositej Obradović this paper analyses the way in which essayistic discourse was used to form the Serbian Enlightenment network. Starting with the results of research on the language and style of the essay-letters in the English periodicals and social interactions of the academic world in the 18th century England (Johns 1997; Fitzmaurice 2002; Fitzmaurice 2007), consideration is then given in the “kind of speech” (Ivanić 2015) that characterizes the style of Dositej Obradović in The Life and Adventures (1788), Sobranije (1793), Mezimac (1818) as well as in his private correspondence. The expressive conventions used by Obradović in this essayistic discourse show that he was not talking to “merchants, priests, peasants, shepherds” but to rather his collaborators – Serbian cultural workers with whom he shared not only these expressive conventions but also many other elements. It was through this essayistic discourse, modeled on that of the English Enlightenment figures and their essay-letters that Obradović succeeded in forming a network for the diffusion of Enlightenment thought among his own people.

Esejisticki diskurs srpske prosvetiteljske mreze

LAZAREVIC, Persida
2017-01-01

Abstract

У овом раду се на примеру дела Доситеја Обрадовића обрађује есејистички дискурс као средство формирања српске просветитељске мреже. Полазећи од резултата истраживања о језику и стилу есеја-писама у енглеској периодици и друштвеним интеракцијама академског света у XVIII столећу (Џонс 1997; Фицморис 2002; Фицморис 2007), анализира се онај „вид обраћања“ (Иванић 2015) који карактерише стил Доситеја Обрадовића у другом делу Живота и прикљученија (1788), Собранију (1793), Мезимцу (1818) и приватној преписци. Управо тај вид обраћања, кроз разне изражајне конвенције, условљава да се постави претпоставка да се Доситеј у својим списима и писмима есејистичке садржине није обраћао „трговцима, свештеницима, сељанима, чобанима“ већ кругу својих „содружника“ и истомишљеника – српских културних радника с којима је те конвенције делио, као и бројне друге елементе, па тако у ствари настојао да формира просветитељску мрежу по моделу енглеских просветитеља и њихових есеја-писама. ESSAYISTIC DISCOURSE AND THE SERBIAN ENLIGHTENMENT NETWORK Using the works of Dositej Obradović this paper analyses the way in which essayistic discourse was used to form the Serbian Enlightenment network. Starting with the results of research on the language and style of the essay-letters in the English periodicals and social interactions of the academic world in the 18th century England (Johns 1997; Fitzmaurice 2002; Fitzmaurice 2007), consideration is then given in the “kind of speech” (Ivanić 2015) that characterizes the style of Dositej Obradović in The Life and Adventures (1788), Sobranije (1793), Mezimac (1818) as well as in his private correspondence. The expressive conventions used by Obradović in this essayistic discourse show that he was not talking to “merchants, priests, peasants, shepherds” but to rather his collaborators – Serbian cultural workers with whom he shared not only these expressive conventions but also many other elements. It was through this essayistic discourse, modeled on that of the English Enlightenment figures and their essay-letters that Obradović succeeded in forming a network for the diffusion of Enlightenment thought among his own people.
2017
978-86-6153-470-6
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/680298
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact