Ovidio in Architettura tra Giulio Romano, Gian Lorenzo Bernini e Louis Le Vau / Ovidius în Arhitectura lui Giulio Romano, Gian Lorenzo Bernini şi Louis Le Vau