O ekscerpciji za “Ilirski“ recnik (GKS – 4°) K.F. Temlera