У овом раду се разматра посредничка функција паратекстова превода у веку просветитељства код Срба. Реч је пре свега о посветама и предговорима, захваљујући чијој функцији и значењу могуће је сазнати нешто више о контексту у коме је произведен дотични (пара)текст. Посебан значај паратекст добија у преводима, у прелазу из стране културе у нашу, а преводилац добија улогу медијатора који настоји да примаоцима комуницира често сложене друштвене и социолингвистичке проблематике. Главни прималац паратекстова је „српска јуност“ а доминанантна тематика тих паратекстова упућених (младим) српским читаоцима јесте језичка ситуација код Срба на прелазу из XVIII у XIX век. Преводиоци су посредовали између текста (оригинала) и читалаца и управо се из предговора види колико су се трудили да објасне стање у језику, да изнесу решења која су примењивали, и колико с настојали да испоштују традицију али пре свега да учине текст разумљивим за народ.

“Slaveno-serbskoj junosti posvesteno”: prevodioci kao posrednici u veku prosvetiteljstva kod Srba

Lazarevic Di Giacomo, Persida
2020-01-01

Abstract

У овом раду се разматра посредничка функција паратекстова превода у веку просветитељства код Срба. Реч је пре свега о посветама и предговорима, захваљујући чијој функцији и значењу могуће је сазнати нешто више о контексту у коме је произведен дотични (пара)текст. Посебан значај паратекст добија у преводима, у прелазу из стране културе у нашу, а преводилац добија улогу медијатора који настоји да примаоцима комуницира често сложене друштвене и социолингвистичке проблематике. Главни прималац паратекстова је „српска јуност“ а доминанантна тематика тих паратекстова упућених (младим) српским читаоцима јесте језичка ситуација код Срба на прелазу из XVIII у XIX век. Преводиоци су посредовали између текста (оригинала) и читалаца и управо се из предговора види колико су се трудили да објасне стање у језику, да изнесу решења која су примењивали, и колико с настојали да испоштују традицију али пре свега да учине текст разумљивим за народ.
2020
978-86-87583-32-0
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/728648
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact