Nota recensiva del volume: Jörn Albrecht, Übersetzung und Linguistik, Narr Francke Attempta Verlag, Tübingen, 2005