A. Pavlovic, Pelen i med. Srpska didakticka poezija od baroka do ro¬mantizma, Novi Sad, Akademska knjiga, 2017, 404 p.