Enciklopedijski modalitet Pekiceve zatvorske naracije